การนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไทย

4

การนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไทย มีข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อซื้อคอนโดในประเทศไทย ตาม มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดระบุว่า คนต่างด้าวต้องแสดงหลักฐานการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าราคาขายห้องชุด

 

การนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไทยมีสองวิธี:

 

  1. 1. วิธีแรกคือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และระบุวัตถุประสงค์ในการโอนเงินตามจำนวนที่กำหนด ธนาคารจะระบุในรูปแบบใบเสนอราคา “ซื้อห้องชุด” ในราคาที่กำหนด หลังจากนั้นธนาคาร (สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน) จะออกแบบฟอร์ม FET – Foreign Exchange Transaction (การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ. หรือ ตท.๓) หรือใบลดหนี้พร้อมหนังสือค้ำประกันที่มีข้อมูลคล้ายกันในแบบฟอร์ม FET คุณจะต้องใช้แบบฟอร์ม FET นี้ (เอกสารอย่างเป็นทางการที่ ธปท. จัดทำขึ้น) เมื่อโอนทรัพย์สินไปยังกรมที่ดินตามลำดับ
  2. 2. วิธีสองคือ แจ้งกรมศุลกากรไทยถึงการนำเงินตราต่างชาติมาสู่ประเทศไทย ทันทีที่คุณมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ คุณต้องติดต่อกรมศุลกากรไทยทันทีเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณกำลังนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศโดยแจ้งให้พวกเขาทราบถึงจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ กรมศุลกากรจะออกหนังสือรับรองการนำเงินตราต่างประเทศ หลังจากนั้นคุณจะต้องแสดงใบรับรองรวมถึงหนังสือเดินทางและทะเบียนสมรสของคุณเมื่อโอนทรัพย์สินไปยังกรมที่ดิน

 

ดังนั้นการแสดงเอกสารทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินจึงเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์ ในรูปแบบ FET ควรมีดังต่อไปนี้:

 

• จำนวนเงินที่โอนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

• จำนวนเงินที่โอนเป็นเงินบาทไทย

• ชื่อผู้ส่ง

• ชื่อผู้รับ

• วัตถุประสงค์ในการโอนเงินตามจำนวนที่กำหนด

 

โปรดทราบ: ทุกครั้งที่มีธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย ฝาก ถอนเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคาร (สถาบันการเงิน) หรือคู่สัญญาที่ไม่ใช่ระหว่างธนาคาร ธนาคารในประเทศไทยต้องจัดทำแบบฟอร์ม FET (ตท.๓) เมื่อมีรายการเทียบเท่า 50,000 เหรียญสหรัฐ ขึ้นไป ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วจากธนาคารแห่งประเทศไทย

สำคัญ:

เอกสารทั้งหมดจะต้องส่งมอบให้กับกรมที่ดินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในนามของชาวต่างชาติ แบบฟอร์ม FET (ตท.๓) ต้องแสดงชื่อคนต่างด้าวเป็นผู้ส่งหรือผู้รับและโดยไม่ใช้ภาษาไทยมิฉะนั้นจะไม่มีคุณสมบัติในการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในต่างประเทศเว้นแต่จะระบุไว้เนื่องจากความจำเพาะ เช่น คุณทำธุรกิจในประเทศไทย

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

บ้านและคอนโด

ที่เราคัดสรรมาให้คุณ

โครงการที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ให้คุณได้เลือก เพียงแค่นิดเดียวคุณก็จะได้เป็นเจ้าของแล้ว

ยังไม่พบสิ่งที่คุณค้นหา ?

ติดต่อหาเราได้ทันที ทีมงานพร้อมให้ความช่วยเหลือ

Other Interested Blogs

4

การนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไทย

การนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไทย มีข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อซื้อคอนโดในประเทศไทย ตาม มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดระบุว่า คนต่างด้าวต้องแสดงหลักฐานการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าราคาขายห้องชุด